Page 2
Op het internet zijn er ontelbare bestanden die kunnen worden gedownload. Films, muziek, afbeeldingen, games of zelf boeken. Met deze artikel zullen wij van het begin tot het einde uitleggen hoe je te werk moet gaan. Wat hebben wij allemaal nodig...